Etik risklerin etkin yönetimi, idari mekanizmaların kurgulanması, mevcut mekanizmaların etkinliğinin test edilmesi, bir etik ve uyum programının kurgulanması gibi konularda “Etik ve İtibar Derneği” nin desteğine her zaman başvurabilirsiniz.

Etik ve İtibar Derneği Hakkında

Değişen ekonomik ve sosyal düzen ile birlikte şirketler her geçen gün güçlenen ve sürekli genişleyen etki alanlarıyla, sadece kendi hissedarlarını ve çalışanlarını değil ülkelerinin hatta dünyanın bir ucundaki ülkelerin ekonomik ve sosyal düzenini etkiler hale geldiler.

Şirketlerin varoluş amacının sadece kar elde etmek olduğu günler geride kaldı. Bir şirketin başarısını tanımlayan unsurlar içinde sorumlu vatandaşlık, sürdürülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon politikaları ve itibar gibi kavramlar en az finansal veriler kadar önemli bir hal aldı.

Etik ve İtibar Derneği “TEİD”, iş etiğini Türkiye’ de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi hedefiyle Türkiye’nin ileri gelen şirketleri tarafından 2010 Mayıs ayında kuruldu.

Amacımız, üyelerimize bir iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmekle kalmayıp, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermektir.

Derneğimizin bir diğer amacı ise etik risklerin yönetimi alanında dünyada var olan literatürün Türkiye’ye taşınmasıdır. Bu fonksiyonu uluslararası ortaklıklarımız ve üyeliklerimizle yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Bunlar…

  • B20 Yolsuzlukla Mücadele Ağı Üyeliği
  • B20 Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü ve Çalışma Grubu Üyeliği
  • TRACE International Türkiye temsilciliği
  • Global Ethics Network Bölge Temsilciliği
  • European Business Ethics Network üyeliği
  • Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği
  • OECD Yolsuzlukla Mücadele çalışma grubu ve bölgesel danışma kurulu üyeliği

Bilgi Üniversitesi bünyesinde İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması için yaptığımız anlaşma ile ilgili somut adımlar attık ve merkezin kuruluşunu tamamladık. Amacımız kurumsal uyum yöneticilerinin yetiştirilmesi, sertifikasyonu ve referans merkezi haline gelebilmek.

Ocak 2015 itibarı ile INmagazine isimli bir dergiyi Türk iş dünyası ile tanıştırdık, aynı dönemde INexlibris isimli bir e-kütüphaneyi de hizmete aldık.

TRACE temsilciliğimiz üyemiz olan şirketlere etik yönetimi alanında dünyanın önde gelen tüm global şirketleri tarafından kabul gören bir sertifikayı kazandırmamıza olanak veriyor.

Kurumsal üye sayımızın kısa bir sürede 100ü aşması, hedef ve amaçlarımızın doğruluğuna ve şirketlerimizce paylaşılan ortak bir değeri temsil ettiğine inancımızı pekiştiriyor.

TEİD üyelerinin toplam cirosu Türkiye Cumhuriyeti Gayrisafi Milli Hasılası’nın %15 ine ulaşırken, toplam çalışan sayısı 200.000i aştı.