Proje Nedir?

2004 yılında gerçekleştirilen uluslararası Ticaret Yöneticileri Forumu’nda, Beijing Renmin Üniversitesi ve yerel ve uluslararası çapta faaliyet gösteren şirketler uzun vadeli kolektif eylem örneği olan prensip odaklı bir girişim türünde “Çin Yöneticileri Forumu”nu oluşturmuştur.[1]

Faydaları Nelerdir?

Çin Yöneticileri Forumunun benimsediği aşağıdaki prensiplerin, kolektif eylem faaliyetleri için gözetilmesi gereken faydalı prensipler olduğu düşünülmektedir:

– Sürdürülebilir kalkınmanın tam ortasına şirketlerin yerleştirilerek gelişmesi ve büyümesine imkan tanımak,

– Faydalı fikir alışverişinde bulunabilmek ve en iyi uygulama yöntemlerini geliştirebilmek için şirketler, hükümetler ve kuruluşları için ortak bir “güvenli alan” oluşturmak,

– Farklı sektörler arasında kolektif eyleme ön ayak olmak ve işbirliği getiren grup çevrelerin ve girişimlerin yerel uzmanlık alanıyla bir araya gelmesi,

– Tarafsızlık, profesyonellik, düşünsel liderlik ve ulaşılabilirlik açısından geniş kitlelerce tanınmak.[2]

Neden İhtiyaç Duyuldu?

Forumun ana amacı, Çin’deki ticaret şirketleri yöneticilerinin ticari şeffaflık ve rüşvet konularını kolektif olarak irdelemek ve ticaret standartlarının iyileştirilebilmesi için yerel olarak uygun olabilecek uygulamalarının oluşturulması olmuş ve bu nedenle kurulmuştur.[3]

Proje Sonrası Ne Oldu?

Forumun faaliyet alanı değişmekte olan ulusal ve uluslararası kanunların ve uygulamaların iyileştirilen ticaret standartlarının uygulanmasında şirket yöneticilerini desteklemesi için uygulamaya yönelik yöntemler geliştirmelerinden oluşmaktadır.[4] Söz konusu kolektif eylem, Çin menşeli şirketler ile uluslararası şirketler arasında ticaret hayatına ilişkin uygulamaların geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.[5]

[1] http://www.cblf.org.cn/about/AboutUs_EN.asp

[2] http://www.cblf.org.cn/about/KeyPrinciples_EN.asp

[3] http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.7/BACtextcoversmallFINAL.pdf

[4]  http://www.cblf.org.cn/about/AboutUs_EN.asp

[5]  http://www.cblf.org.cn/about/AboutUs_EN.asp