Sözleşmelerinizin birçoğu ulusal, yerel veya belediye idareleriyle olabilir.

Kamudaki meslektaşlarınız size, ihaleleri almanız karşılığında siyasetçiler tarafından desteklenen siyasi partilere veya hayır etkinliklerine bir tür mali bağışta bulunma konusunda çokça baskı yapabilir.

Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde kamu görevlileri üzerinde usulsüz nüfuz veya siyasi lobicilik ile ilgili olarak yolsuzlukla mücadele kanunu yürütme mercileri tarafından gittikçe daha fala inceleme yapılmaktadır. Lobicilik, kamu yetkililerini etkilemek için lobicilerin veya danışmanların kullanılmasını ve resmi kuruluşlara siyasi bağışlar yapılmasını içerebilir.

Siyasi partilere bağışlar

Siyasi bağışlar birçok ülkede düzenlenmemektedir, fakat paranın el değiştirmesi nedeniyle bu konu doğal olarak daha hassas olabilir. İfşa olma riski yüksektir.

Bu riskle başa çıkmanın en etkili yolu sıkı bir siyasi tarafsızlık politikasına sahip olmak ve şirketin tek bir siyasi partiyle ilişkili olmasını önlemektir. Davranış Kurallarınız siyasi partilere ve siyasete girmiş kuruluş veya bireylere bağış yapmama yönünde bir prensip içermelidir. Çalışanlarınızın siyasi görüşleri ve eylemleri kendilerini ilgilendirir, fakat çalışanlar bu görüşleri desteklemek için şirketin işyerlerini kullanamaz veya kişisel görüşlerini şirketin görüşleriymiş gibi gösteremez.

Lobicilik faaliyeti

Örneğin ücretsiz hizmet veya hediye sağlamak yoluyla kamu harcamalarına ilişkin hükümet kararlarını usulsüz bir şekilde etkilemek için lobicilerden yararlandığınız yönünde bir algı varsa kendinizi ve şirketinizi riske atıyor olabilirsiniz.

Bununla başa çıkmanın en iyi yolu, ödemelerin kime ve neden yapıldığını kaydetmek suretiyle lobicilikte tam şeffaflık sağlamaktır. Ayrıca, doğrudan katılmamak, örneğin ticari birlikler ve daha geniş ticari üyelik ağları kanalıyla çalışmak suretiyle lobiciliğe belli bir mesafede durabilirsiniz.

Hayır hasenat bağışları ve sponsorluk

Birçok ülkede şirketler bir kamu görevlisinin sevdiği bir projeye bağışta bulunarak veya bir etkinliğin sponsorluğunu yaparak yerel hükümet yetkilileri nezdinde avantajlı bir konuma geçerler. Bu, yüzeyde zarf içinde nakit türü rüşvetten çok az daha kabul edilebilirdir ve tespiti kesinlikle daha zordur, fakat karara etki ettiği şeklinde bir algının doğması durumunda yine de bir “sosyal rüşvettir”. Ve elbette bazı fonlar kamu görevlisinin kişisel menfaati için hortumlanıyorsa durum tamamen yasadışıdır.

Bir hayır kurumuna ödenen paranın bir iş anlaşmasıyla ilgili olmadığından emin olun. Parayı daima doğrudan doğruya kuruluşa verin, asla bir bireye değil. Sponsorluk, bir etkinlik veya markayla ilişkili olmanın sağladığı tanıtım sayesinde şirketinize somut bir yarar getirmelidir. Bir ihale almanın veya rüşveti gizlemenin bir yolu olarak yorumlanmamasına dikkat edin.