Şirketinizi yolsuzluğa karşı koruma yolculuğunuz burada, yani ülkenizin kanunlarına uymakla başlıyor.

Bu belge, Aracın uluslararası sürümü olması nedeniyle her bir ülke için detaya girmeyeceğiz.  Her bir ülke yolsuzlukla mücadele mevzuatıyla ve bunun yürütülmesiyle ilgili kendi yaklaşımına sahiptir; siz ve mesai arkadaşlarınız merkezinizin bulunduğu ülkenin ve faaliyet gösterdiğiniz ülkelerin kanunlarına aşina olmalısınız.

Ek I’de her bir G20 ülkesinin temel yolsuzluğu önleme kanunlarına bağlantılar bulacaksınız. Zaman içinde bu Aracın, yerel kanunların daha detaylı olarak açıklandığı yerel adaptasyonlarını hazırlamayı planlıyoruz.

Her ne kadar mevzuat ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de, birçok ülke BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesine taraftır. Sizin ülkeniz bu Sözleşmeyi onaylamışsa bunun anlamı hükümetinizin, ulusal mevzuatın bu taahhütlere uyumunu sağlamak için çeşitli tadilatların yapılmasını kapsayacak şekilde yerel mevzuatı bu uluslararası sözleşmeyle uyumlaştırmayı taahhüt etmiş olmasıdır.

Dolayısıyla, uygulama çok parlak olmasa da ülkeniz muhtemelen, dikkatle belirlenmiş bazı ortak hedeflere uygun olarak yolsuzlukla mücadele etmeyi taahhüt etmiştir.

Ülkelerin yolsuzlukla mücadele mevzuatına yaklaşımında birçok farklılık da bulunmaktadır:

Bazı ülkelerde “yolsuzluğun” açık bir tanımı olmayabilir. Birçok kanun ve yasal belge yolsuzlukla mücadele amaçlı hükümler içermektedir, fakat bunlar farklı disiplinler ve mevzuat kısımlarında farklı şekillerde ele alınabilmektedir.

Yolsuzlukla mücadele mevzuatı ülkenizin ceza ve medeni hukuku ile idari yönetmeliklerinde mevcut bulunabilir. Mesuliyet, uygulanan kanunun türüne bağlı olacaktır – bazı durumlarda mesul olan bireydir (“bir özel kişi”), bazılarında da bir şirkettir (bir “tüzel kişi”).

Uygulama konusunda da tutarlı bir yaklaşım mevcut değildir. Bazı ülkelerde merkezi yolsuzlukla mücadele daireleri veya ciddi sahtekarlıklarla uğraşan uzman bakanlıklar bulunmaktadır. Adalet Bakanlıkları genellikle kanunları ve bunların uygulanmasını denetlemektedir ve cumhuriyet savcılıkları yürütmeden birincil olarak sorumludur.  Fakat genel olarak yolsuzlukla mücadele mevzuatı farklı devlet kurumlarının karmaşık bir ağı tarafından yürütülmektedir.

Suçların cezalandırılması ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir – bu cezalar tutuklamaya çevrilebilen para cezalarından bazı ülkelerde ölüm cezasına kadar uzanabilmektedir.