Dünyada birçok şirket aslında bu konuda endişe duymamaktadır. Hatta siz de o şirketlerden biri olabilirsiniz.     Şöyle diyebilirsiniz: “Yasadışı olabilir, fakat asla yakalanmayacaksam bu beni neden endişelendirsin ki?”

Bazı ülkelerde yolsuzluk, iş yapma biçiminin bir parçasıdır. Rüşvet yoksa iş de yok! Muhtemelen bu konuda yapabileceğiniz bir şey de yoktur. Birçok kişinin bu konudaki düşüncesi budur.

Fakat gelişmekte olan bir ülkenin şirketleriyle yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir ankette katılımcıların %75’i rüşveti ciddi bir sorun olarak görmekteydi.  Temel şikayetleri “asla bitmemesi,” “tehlikeli olması” ve “itibarımı mahvetmesi” oldu.

Bu kişiler için ana konu para kazanmak, kanuna uymak veya dürüst olmak değildi. Daha önemlisi, yolsuzluk ailelerinin, çalışanlarının ve kendilerinin kişisel güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturmaktaydı. Yolsuzluk ticaretin normal bir şekilde işlemesini imkansız kılmasa da zorlaştırmaktadır.

Elbette rüşvet pahalı olabilir. Rüşvet yoluyla bir ihaleyi kazanmanın kısa vadeli yararları gerçekten de uzun vadede rüşvetçilere sürekli ödeme yapmak zorunda kalmanın masraflarından daha mı fazla?

Yakalanırsanız masraflar daha da fazla olacaktır. Büyük bir çokuluslu şirketin tedarikçisi veya dağıtımcısı konumunuzu kaybedebilirsiniz. Kamu ihalelerine katılmanız yasaklanabilir. Şirketiniz kapanabilir. Hatta hapse bile girebilirsiniz!

İster Yönetim Kurulu üyesi, CEO, ast veya kıdemli müdür olun ister sıradan bir çalışan, nelerin yolsuzluk kapsamına girdiğini, yolsuzluğun sıklıkla görüldüğü alanları, yolsuzluğun sonuçlarını ve görünürde iyi niyetli bir hareketin yolsuzluk olarak yorumlanabileceği bir durumda algının oynayacağı rolü anlamanız gerekmektedir.

Bu araç bu anlayışı kazanmanıza yardımcı olacaktır.