Yolsuzlukla mücadele için birlikte çalışan şirketlere gittikçe daha fazla sayıda örnek görülmektedir. Şirketler birlikte ve kamuyla ve sivil toplumla çalıştıklarında buna “Toplu Eylem” adı verilmektedir. “Toplu Eylem” fikri şirketlerin birlikte yolsuzluğa direnmek suretiyle kişilerin veya şirketlerin rüşvet talep etmesini ve başka yolsuzluk biçimleriyle iştigal etmesini fiilen engellemesi şeklindedir.

Etik ve İtibar Derneği Türkiye’deki sektörler üstü ve sektörel bir çok kolektif eyleme liderlik etmiş ve “Özel Sektör Kolektif Eylem Merkezi (ÖSTEM)” kurucuları arasındadır.

Başlangıç olarak bölgeniz veya sektörünüzdeki diğer şirketlerle bir araya gelebilirsiniz. Bir birinci adım, örneğin ticaret birliğiniz kanalıyla sektörü kapsayan Davranış Kuralları oluşturmak olabilir.

Rakiplerinizle, örneğin ortak bir çokuluslu tedarikçi tarafından düzenlenen ortak eğitim programlarına katılmayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde, yolsuzluktan arındırılmış bölgelerinizi şirketinizden genel olarak sektörünüze kadar genişletebilirsiniz.

Siz ve şehrinizdeki, bölgenizdeki veya sektörünüzdeki diğer şirketler, eşit bir oyun alanı oluşturmak için iş dünyasının ve kamunun birlikte nasıl çalışabileceğini görmek için yerel mercilerin kamu ihale daireleriyle anlamlı bir diyalog kurmak amacıyla bir araya gelebilirsiniz.

Şirketlerin yolsuzlukla mücadele için kaynaklarını nasıl bir araya getirdiklerine dair örnekler için bkz. B20 Collective Action Hub.