Yolsuzlukla mücadele için birlikte çalışan şirketlere gittikçe daha fazla sayıda örnek görülmektedir. Şirketler birlikte ve kamuyla ve sivil toplumla çalıştıklarında buna “Kolektif Eylem” adı verilmektedir. “Kolektif Eylem” fikri şirketlerin birlikte yolsuzluğa direnmek suretiyle kişilerin veya şirketlerin rüşvet talep etmesini ve başka yolsuzluk biçimleriyle iştigal etmesini fiilen engellemesi şeklindedir.

Etik ve İtibar Derneği Türkiye’deki sektörler üstü ve sektörel bir çok kolektif eyleme liderlik etmiş ve “Özel Sektör Kolektif Eylem Merkezi (ÖSTEM)” kurucuları arasındadır.

Başlangıç olarak bölgeniz veya sektörünüzdeki diğer şirketlerle bir araya gelebilirsiniz. Rakiplerinizle, örneğin ortak bir çokuluslu tedarikçi tarafından düzenlenen ortak eğitim programlarına katılmayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde, yolsuzluktan arındırılmış bölgelerinizi şirketinizden genel olarak sektörünüze kadar genişletebilirsiniz.

Şirketlerin yolsuzlukla mücadele için kaynaklarını nasıl bir araya getirdiklerine dair örnekler için:

B20 Collective Action Hub:
Kolektif Eylem Rehberi: