Davranış Kuralları oluşturmanın birçok yolu bulunmaktadır, fakat Batı Avustralya Hükümeti Kamu Sektörü Komisyonu’nun önerisi bunların hepsinin yerini alabilir.

Büyük devlet kurumlarınca kullanım için tasarlanmış olmasına rağmen önerileri, hangi ölçekte olursa olsun özel sektör şirketleri için de geçerlidir. Önerilerinden birkaç maddeyi aşağıda veriyoruz:

 • ‘Biz’ ve ‘bizim’ gibi olumlu ve kapsayıcı bir dil kullanın.
 • Kurallarınızın açık ve özlü olmasına özen gösterin ve herkesin anlaması için basit bir dil kullanın.
 • Yapılmayacakların bir listesi gibi görünen Kurallardan kaçının.
 • Kuralların çalışanların davranışlarına kılavuzluk sağlamaya yetecek kadar iyi yapılandırıldığından ve net olduğundan emin olun.
 • Ayrıntılı gereklere atıflar veya belli politikalara bağlantılar sağlayın.

Davranış Kurallarına dahil edilecek kilit unsurlar:

 • CEO’nun kişisel taahhüt mesajı
 • Neden Davranış Kuralları? Şirketin değerleri, vizyonu ve misyonu/stratejik yönü
 • Davranış alanları:
  • Kişisel davranış – tek tek çalışanlardan nasıl davranışlar göstermelerinin beklendiğini açıklayın
  • Suistimal veya yolsuzluk – nelere göz yumulup nelere yumulmadığı arasında net bir çizgi çizin
  • Şirket kaynaklarının kullanımı – kayıt tutma, bilgi kullanımı, fikri mülkiyet ve gizlilik de dahil olmak üzere şirketin mallarının nasıl korunacağını ana hatlarıyla belirtin
  • Menfaat çatışmaları ve hediyeler ile yardımlar – hediyelerin ve diğer gri bölgelerin nasıl ele alınacağını açıklayın
  • Kuralların şüphelenilen ihlallerinin bildirilmesi
  • Davranış Kuralları ihlal edildiğinde ne olur
  • Nereden tavsiye istenir
  • Davranış Kurallarının gözden geçirilme ve güncelleme kaydı