Proje Nedir?

AVA Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt GmbH nezdindeki müteahhitler arasında çöp yakma fırını projesi ile ilgili olarak kısa vadeli/proje bazlı kolektif eylem örneği olan “yolsuzlukla mücadele deklarasyonu” imzalanmıştır.[1]

Faydaları Nelerdir?

Müteahhitler arasında imzalanan sözleşme ile dışarıdan denetim gerçekleştirilmeksizin ve alt yükleniciler bu sözleşmeye dahil edilmeksizin ihale süreçlerinde karşılaşılabilecek yolsuzluk konuları ve kanunlara uyumun önemi vurgulanarak müteahhitler arasında kolektif bir bilinç oluşturulmuştur.[2]

Neden İhtiyaç Duyuldu?

Yolsuzlukla mücadele edilmesinde kamu seviyesinde ve belge üzerinden açık ve sürekli olarak konunun tartışmaya açılmış olmasının şeffaf ve yolsuzluğun bulunmadığı bir ortamın oluşturulmasında önemli bir adım olduğu düşünülmüştür.[3]

Proje Sonrası Ne Oldu?

Bu projede deklarasyonun yalnızca üst yöneticiler tarafından, şirket merkezinde ve şirket çalışanlarına aktif olarak haber verilmek suretiyle imzalanmış olması, kolektif eylemin uygulamasının girişim yapılan çöp yakma fırını projesinde etkili olması açısından önemli bir adım olmuştur.[4]

[1] World Bank Institute, Fighting Corruption through Collective Action, A Guide for Business, 69. yansı.

[2] World Bank Institute, Fighting Corruption through Collective Action, A Guide for Business, 69. yansı.

[3] World Bank Institute, Fighting Corruption through Collective Action, A Guide for Business, 69. yansı.

[4] World Bank Institute, Fighting Corruption through Collective Action, A Guide for Business, 69. yansı.