Proje Nedir?

Söz konusu proje, Başta İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği olmak üzere, İzmir, Ankara, Mersin ve Bursa illeri Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ortak projesi olarak başlatılmış ve Etik ve İtibar Derneği’nin desteği ile sürdürülmektedir. Projede ana amaç gümrük operasyonlarında yolsuzluğun engellenmesi, gümrük müşavirliği ve gümrüklerde kamu hizmetinin itibarının yükseltilmesi, sorumlu ticaret uygulamalarının teşvik edilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal yönetimin teşvik edilmesi ve hukuk devletinin öneminin vurgulanması olmuştur. Söz konusu proje uzun vadeli kolektif eylem örneği olan “onaylanmış şirket koalisyonu” olarak oluşturulmuştur. 26 Ocak 2013 tarihinde, sektörün önde gelen 250 şirketinin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın onurlandırdığı bir törende “Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartları ve Etik Kodu” na imza atmaları ile başlamış ve sürmektedir.

Faydaları Nelerdir?

Proje, özel sektör tarafından yürütülen ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen bir girişimdir ve “dürüst ve şeffaf bir gümrük müşavirlik hizmeti güvenlidir, itibarlıdır, kazançlıdır” konseptini teşvik etmek üzere yürütülmektedir.

Neden İhtiyaç Duyuldu?

Söz konusu proje, yerel işletmeleri, işletme birliklerini reformlaştırmak üzere ve daha yüksek ticari etik standartları kurabilmek için çeşitli paydaşlar arasında koalisyon kurulmasına platform sağlamaktadır. Söz konusu projenin koalisyon kurma çabasını ardında “kolektif” bir faaliyetin yolsuzluk uygulamalarını tespit etmekte çok daha etkili olacağının düşünülmesi yer aldığı ifade edilmiştir.

Proje ile amaçlanan bir diğer çıktı ise “Gümrük Müşavirleri Etik Kurulu” ile “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Etik Kurulu” arasında uyumlu bir çalışma ortamı sağlanarak yolsuzlukla mücadele ortak politikalarının geliştirilmesi ve projelerinin geliştirilmesidir. Bu yönüyle Türkiye’deki kamu, özel sektör STK işbirliklerinin en etkililerinden biri olarak görülebilir.

 

Proje Sonrası Ne Oldu?

Proje sürmektedir ve amaçlarına ulaşmadaki en önemli araç olarak tanımlanan eğitim programları tasarlanmaktadır. Tüm Türkiye’yi kapsayacak bir eğitim seferberliği planlanmaktadır.