• Eşit koşullarda seçilme şansının artmasını ve pazarlara girişin kolaylaşmasını sağlamaktadır.
  • Cezalardan ve idari yaptırımlardan koruma sağlamaktadır.
  • Önceden rüşvet olarak verilen masraftan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.
  • İtibarın artmasını sağlamaktadır.
  • Hem çalışanların hem de rakip şirketlerin etik ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktadır.