Yolsuzluk, suistimal gibi davranışları cezalandırın

Şirketiniz yolsuzluğa veya başka etik dışı davranışlara karıştığı tespit edilen çalışanlara sıkı cezalar uygulamalıdır. Cezalar ülkenizin iş kanunlarına ve çalışanınızın iş akdindeki fesih maddesinin şartlarına uygun olmalıdır. Aşağıda bir işletmenin etik dışı davranışlar karşısında çalışanlara uygulayabileceği cezalara örnekler verilmiştir, fakat harekete geçmeden önce lütfen yerel mevzuatı kontrol edin.

  • Uyarı, ilk defa hafif bir suç işlemiş bir çalışana verilen sözlü veya yazılı uyarıdır.
  • Uzaklaştırma, geçici olarak istihdamdan alınmadır. Uzaklaştırılan çalışan uzaklaştırma sırasında maaş veya yardım almaz. Suistimal nedeniyle soruşturma geçirmekte olan bir çalışan, soruşturmanın süresi zarfında görevinden uzaklaştırılabilir
  • İşten çıkarma, şirketten cezai bir ihraçtır.  İşten çıkarılan bir çalışan, istihdam ve işsizlik ödemelerini kaybedebilir.

Ciddi olması durumunda vakayı emniyet yetkililerine bildirmeniz gerekir. Şirket içinde bir yolsuzluk vakasının iletilmesi dolaysız bir konu değildir. Bilhassa vaka bir çalışanın işten çıkarılmasına yol açmışsa, ekibin geri kalanına ne olduğunu ve bunun neden olduğunu açıklamak doğrudur. Bu, diğer çalışanlar için caydırıcılık sağlayacaktır.

Diğer yandan, bir uyarı veya uzaklaştırma cezasını gerektirmesi halinde vakanın diğer çalışanlara ilan edilmemesi doğru olabilir. Yolsuz fiili gerçekleştiren kişi hala kurumsal topluluğun bir parçasıdır ve itibarını tekrar oluşturması gerekecektir.

Etik davranışları teşvik edin

Fırsat olduğunda etik davranışları teşvik etmeli ve açıkça takdir etmelisiniz. Bazı durumlarda çalışanlara mali teşvikler sağlamayı bile düşünebilirsiniz.

  • İyi davranışı takdir edin: Çalışanların bir rüşvet talebini bildirdikleri veya yozlaşmış bir yetkiliyle çalışmayı reddettikleri birçok örnek vardır – bunları bilirsiniz, çünkü CCO’nuz kanalıyla bildirilmişlerdir. Bunlar çalışanlarınızın zor şartlar altında doğru kararı vermelerine ilişkin vaka çalışmalarıdır. Bunlardan üst yöneticilerin konuşmalarında veya uyum eğitimi oturumlarından bahsedilebilir. Bazı şirketler şirketin değerlerini en iyi temsil eden çalışanlarına aylık veya yıllık şiltler veya ödüller vermektedir. Bunları yapmak zorunda değilsiniz, fakat CEO’nun çalışanın sırtını sıvazlaması bile yeterli bir teşvik olabilir!
  • İyi davranışları ödüllendirin: Gittikçe artan sayıda ülkede, ihbarcıların cömertçe ödüllendirilmesini sağlayan yönetmelikler bulunmaktadır. Kurumsal açıdan bakılınca bunun bir gerekçesi vardır – ihbarcı şirketi mali zararlardan ve itibar kaybından kurtarmıştır. Fakat, ihbarla ilgili bölümde de belirtildiği üzere, ihbarcılık ülkenizde sosyal olarak kabul edilebilir olmayabilir ve şirketinizde ihbarcılığın ödüllendirilmesinin ihbarcıya ve diğer çalışanların moraline yarardan çok zararı olabilir.

İyi davranışın teşvik edilmesinin diğer bir yolu da etik standartlarını çalışanların performans incelemelerine dahil etmektir. Değerleri anladıklarını gösteren çalışanlar veya Davranış Kurallarını açıkça destekleyen yöneticiler sizin en yakın müttefiklerinizdirler ve bu da açıkça ve özel olarak takdir edilmelidir.   Bu kişilerin sorumlu ticari uygulamalara olan taahhüdü, terfilerini düşündüğünüzde ele alacağınız kriterlerden biri olmalıdır.

Süreçlerinizi inceleyin

İşler ters – veya iyi – gittiğinde daima tecrübelerinizden ders çıkarmalısınız. Bir çalışanın rüşvet verme veya alma ya da reddetme tecrübesi, isimsiz ihbar hattının kullanımı, bir yolsuzluk vakası – bunların hepsi uyum sürecine ve Davranış Kurallarına geri bildirim olarak dönmelidirler. Süreç amaca uygun mu? Önlemek istediğiniz davranışı önlüyor mu? Boşluklar var mı? Yanıtınızın bir kısmı sürecin sürekli olarak iyileştirilmesi olmalıdır.