Menfaat çatışması çalışanlarınızdan birinin kişisel menfaatlerinin resmi görev veya sorumluluklarıyla çatıştığı durumlarda ortaya çıkar. Bir menfaat çatışması, bir çalışan, memur veya müdür, şirketteki işini nesnel ve etkili bir şekilde yapmasını zorlaştıracak bir eylemde bulunduğunda veya menfaatlere sahip olduğunda görülebilir.

Fiili, potansiyel veya algılanan menfaat çatışmalarına örneklere aşağıdakiler dahildir:

  • Satın alma memurunuzun bir mal tedariki ihalesini, aile üyesi tarafından teklif edilen malların daha pahalı veya kalitesiz olmasına rağmen bir aile üyesine vermesi
  • Çalışanlarınızdan birinin dışarıda istihdam edilmesi veya bir tedarikçiden, müşteriden veya rakipten ödeme alması ve bu durumunda çalışanın şirketinizin menfaatine karar verme yeteneğini etkilemesi
  • Araştırma ve Geliştirme Departmanınızın yöneticisinin, şirketinize ait özel bilgileri ve fikri mülkiyeti kişisel menfaat elde etmek için satması
  • Finans Müdürünüzün bir rakibin yönetim kurulunda görev yapıyor olması
  • Satış bölümünüzün yöneticisinin, şehrinizin kamu ihaleleri Başkanıyla yakın akrabalığının olması

Davranış Kurallarınızda fiili menfaat çatışmalarını yasaklayan net prensipleriniz olmalıdır.

İş ilişkilerinin ve muamelelerinin dürüstlüğünü korumak için bütün çalışanlardan her tür fiili veya algılanan menfaat çatışmasını beyan etmelerini talep etmelisiniz.

Menfaat çatışmalarının beyanına ilişkin standart bir form kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır. Ayrıca, beyan edilen menfaat çatışmalarıyla başa çıkmak için, örneğin menfaati olan çalışanın ilgili muameleden tamamen çekilmesini talep etmek gibi belli bir prosedür getirilmiş olmalıdır.