En büyük risklerden biri üçüncü taraflarla ilgilidir. Müşterinizi tanımanın bir parçası olarak, kendileriyle iş yaptığınız üçüncü tarafların farklı türlerini sınıflandırabilmelisiniz.  Aşağıda ana üçüncü taraf kategorilerinin basit bir listesi verilmiştir:

  • Ortak, girişim ortağı: Yeni bir işletme kurmak veya varlıklarını yönetmek için başka bir birey veya kuruluşla (ve muhtemelen başka taraflarla) bir iş anlaşmasına girişmiş birey veya kuruluş.
  • Konsorsiyum ortağı.  Ortak bir hedefe ulaşmak için başka bir kuruluşla (ve muhtemelen başka taraflarla) kaynaklarını birleştiren birey veya kuruluş. Bir konsorsiyumda her bir katılımcı bağımsız yasal konumunu korumaktadır.
  • Aracı: Ticari menfaatlerinin geliştirilmesi amacıyla başka bir kuruluş adına veya hesabına hareket etmeye veya başka şekilde temsil etmeye yetkili kılınmış birey veya kuruluş. Aracılar aşağıdaki iki sınıfa ayrılabilirler: satış aracıları (yani bir ihalenin alınması için ihtiyaç duyulanlar) ve süreç aracıları (örn. vize aracıları).
  • Danışman veya müşavir: Bir kuruluşu başka bir kişi, işletme ve/veya kamu görevlisi nezdinde temsil etmek suretiyle hizmet ve danışmanlık sağlayan kişi veya kuruluş.
  • Müteahhit ve taşeron: Bir müteahhit, bir sözleşme kapsamında bir kuruluşa mal veya hizmet sağlayan, kontrol altında olmayan bir birey veya kuruluştur. Bir taşeron, genel bir projenin belli bir parçası olarak özel bir görevi yerine getirmek için bir müteahhit tarafından çalıştırılan bir birey veya kuruluştur.
  • Tedarikçi/satıcı: Başka bir kuruluşa parça tedarik eden veya hizmet sağlayan bir birey veya kuruluş.
  • Hizmet sağlayıcı: Başka bir kuruluşa işlevsel destek (örn. haberleşme, lojistik, depolama, işleme hizmetleri) sağlayan birey veya kuruluş. Dağıtımcı: Başka bir kuruluştan ürün satın alan, bunları depolayan ve perakendecilere veya doğrudan doğruya son kullanıcılara tekrar satan kişi veya kuruluş.
  • Müşteri: Bir kuruluştan satın alınan bir ürünün, hizmetin veya fikrin alıcısı. Müşteriler genellikle iki sınıfa ayrılırlar: ara müşteriler tekrar satmak üzere mal satın alan satıcılardır ve son müşteriler de satın alınan malı tekrar satmayan, son kullanıcı olan kişilerdir.

Uyarlama: Üçüncü Taraflar Üzerinde Durum Tespiti İçin İyi Uygulama Yönergeleri, PACI