Şirket olarak büyük bir küresel çok uluslu şirketin tedarik zincirine bağlı olabilirsiniz. Bu şirketlere ihracat yapıyor veya onları ülkenizde acente veya distribütör olarak temsil ediyor olabilirsiniz. Belki de bir ortak girişimin yerel ortağısınız.

Bu durumda sizden bu şirketlerin sıkı uyum standartlarına uymanız beklenecektir. Bu, büyük ihtimalle teknik standartlarla ve kalite, çalışma şartları, sağlık ve emniyetle ilgili olacaktır. Çok büyük olasılıkla da ülkenizin yolsuzlukla mücadele kanunlarına ve şirketin kendisinin belirlediği kurum kurallarına uymanızla ilgili olacaktır. Uygulamada, sadece yerel mevzuatınıza değil, aynı zamanda küresel ortağınızın mevzuatına da uymanız istenecektir. Uluslararası ortaklarınızı neyin harekete geçirdiğini anlayabilmeniz için onların ve dolayısıyla sizi tabi olduğunuz kanunlar hakkında temel bilgilere ihtiyacınız olacaktır.

Bazı yolsuzlukla mücadele kanunları ülke dışında veya ulusal mevzuatın geleneksel sınırlarının ötesinde de uygulanmaktadır. Ülkenizdeki makamlar ve diğer ülkelerin makamları arasında yolsuzluk faaliyetlerinin takibi bakımından güçlü bir işbirliği olabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin rüşvetle mücadele kanunları en sıkı uygulanan rüşvetle mücadele kanunlarından biri. Örneğin ABD yolsuzlukla mücadele mevzuatı üst düzey FIFA yetkililerine dava açılması için İsviçre’de uygulanmıştır.

Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Yurtdışında Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu kapsamında doğrudan doğruya veya ABD’deki veya geniş kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele mevzuatına ve uygulamalarına sahip başka ülkelerdeki şirketlerle yaptığınız iş nedeniyle dolaylı olarak sorumluluk altında olduğunuzu fark edebilirsiniz.

Etkili iki mevzuat, yani ABD ve İngiltere mevzuatları hakkında daha fazla bilgi için Ek I’deki ülke bağlantılarına tıklayarak ilgili internet sitelerine erişin veya daha detaylı bir tanım bulacağınız Ek II’ye başvurun.

Uluslararası iş ortağınızın, siz bir şey gizliyor olsanız da olmasanız da bakacağı uyarı işaretlerinden bazıları aşağıdakilerdir:

  • Mülkiyet konusunda şeffaf değilsiniz
  • Şirketinizin sahipleri veya yöneticileri arasında kamu görevlileri var
  • Şirketiniz bir kamu görevlisi tarafından kuvvetle önerildi
  • Muhasebenizi genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak yayımlamıyorsunuz
  • Şirketiniz belgelerini güncel tutmuyor
  • Zayıf bir denetime sahip yurtdışındaki bir yargı bölgesinde kayıtlısınız
  • Daha önce yasadışı veya şüpheli faaliyetlere giriştiniz
  • Nispeten az tecrübe sahibisiniz veya sektörünüzdeki kişilerce tanınmıyorsunuz
  • Anormal derecede yüksek komisyonlar veya başarı primleri gibi olağandışı ödeme düzenlemeleri talep ediyorsunuz
  • Bir devlet yetkilisiyle ilişkili bir hayır kuruluşu işletiyor veya buna bağış yapıyorsunuz

Bunlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyor mu? Eğer öyleyse bu konuları hemen şimdi ele alın!