Proje Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti gayrisafi milli hasılasının takribi %14 ü kadar ciro yapan ve 200.000 e yakın çalışanı olan  Etik ve İtibar derneği (TEİD) üyesi 85 özel sektör şirketi, 28 Şubat 2012 tarihinde TEİD Etik Beyanı’na imza attılar. (Ek1) Uzun vadeli kolektif eylem örneği olan “Etik Beyannamesi” uygulamaya geçirmiştir ve akabinde “onaylanmış şirket koalisyonu” kurmuştur. Söz konusu girişim yolsuzlukla mücadele, iş etiği ve etik yönetimi kavramlarının şirketler arasında yaygınlaştırılması, uyum yöneticiliği mesleğinin gelişmesi ve iş etiği kavramının yönetim kurulu iradesi ile ortaya konan bir iş yapma/yönetme disiplini olarak şirket yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi amacıyla ortaya konmuştur.

Faydaları Nelerdir?

Söz konusu program kapsamında şirketlerin davranış kuralları oluşturması, çalışanların iş mukavelelerine bunun entegre edilmesi, uygun eğitim programlarının sağlanması ve dışarıdan, bağımsız etik denetçisinin kabul edilmesi dahil olmak üzere bilgi şeffaflığının sağlanması yer almaktadır.

Neden İhtiyaç Duyuldu?

İş etiği, kavram olarak, çoğunluğu aile şirketlerinden oluşan Türk iş dünyası için son derece tanıdık ve bağlılık gösterilen, şirket itibarı ile ailenin itibarını doğrudan etkileyen bir değer olarak görülegelmiştir. Bununla birlikte bu değerin bir şirket varlığı olarak yönetilmesi, ölçülebilir bir etki ile yaygınlaştırılması, içselleştirilmesi ve yazılı kültür haline getirilmesi, yani yönetilmesi alanında bilgi ve bilinç eksikliği golduğu gözlenmiş, projenin bu açığı kapatmakta önemli bir ilk adım olacağı öngörülmüştür.

Proje Sonrası Ne Oldu?

TEİD üyesi şirketlerden 16sı ile etik kodu revizyon çalışması, 18i ile etik kodu yazımı ve iş süreçlerinin şeffaflaştırılması çalışması, 3ü ile yolsuzlukla mücadele mevzuatı oluşturma çalışması başlatılmış ve yürütülmektedir.