• İhale sürecinde rekabetin artmasını sağlamaktadır (bu sayede irtibatı iyi olan oyuncular değil en etkili oyuncular kazanmaktadır).
  • İtibar artışına neden olmaktadır.
  • Tedarikçi şirket hakkında karar verildikten sonra olası davaların önlenmesini sağlamaktadır.
  • Malların ve hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliklerine dayanarak iş ilişkilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.