Kolaylaştırma ödemeleri özellikle ele alınmalıdır. Bunları farklı isimlerle tanıyor olabilirsiniz – örneğin “yağlama” veya “hızlandırma” ödemeleri. Bunlar ödemeyi yapanın normalde kanunen veya başka şekilde hakkının olduğu rutin veya zorunlu bir eylemin hızlandırılması veya gerçekleştirilmesi için kamu görevlilerine yapılan düşük meblağlı ödemelerdir. Birçok ülkede bunlar hayatın bir parçasıdır.

Bu tür hareketler bir iş izninin zamanında verilmesini, ithal malların gümrük işlemlerinin yapılmasını veya yeni açılan bir ofisin kamuya ait elektrik şebekesine bağlanmasını içerebilir. Kamu hizmetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik bu gayri resmi ödemeler birçok ülkede sıradan olabilir, fakat birçok uluslararası kanuna göre yasadışıdırlar ve daha da önemlisi bu ödemeler sıklıkla, ödemelerin sıradan bir uygulama olarak görüldüğü ülkelerin yerel kanunları uyarınca da yasadışıdır. Bu nedenle bunlardan kaçınılması ve bunun mümkün olmadığı durumlarda daima belgelenmeleri gerekmektedir.

Örneğin bir izin bürosu, başvuru sahipleri için hızlandırılmış hizmetlerle ilgili, açıkça yayımlanmış bir ücret tarifesine sahip olabilir ve bu durumda çalışanınız bir makbuz ve fiyat çizelgesinin bir kopyasını aldığı ve ödeme defterlerinize usulüne uygun şekilde girdiği sürece buna izin verilebilir.

Bazen düşük meblağlı ödemeler bir haraç biçimini alabilir ve şirkete veya çalışanlarına zarar gelmeden bunlardan kaçınılması imkansız olabilir. Bu şartlar altında olay doğru şekilde kaydedilmekle kalınmamalı, aynı zamanda yetkili mercilere de bildirilmelidir.