www.teidakademi.com

 

Etik ve İtibar Derneği tarafından kurulmuş olan INschola, Etik Akademisi aşağıdaki konu başlıklarında yönetim kurulu, üst düzey yöneticiler ve tüm şirket çalışanları için farklı içerikler ile aşağıdaki başlıklarda Türkçe ve İngilizce eğitim hizmeti vermektedir:

 • Uyum Programının sıfırdan yaratılması – Creating a Compliance Program from Scratch
 • Etik ve Uyum Risk Yönetim Programının Temelleri: Program İlkeleri ve Etkin Yönetimi – Ethics & Compliance Risk Management 101: Program Essentials and Effective Practice
 • Etik ve Uyum Programının 10 temel etabı – Ten Things You Wish You Would Have Known When You Started in Compliance and Ethics
 • Çıkar Çatışması: Nedir? Neden önemli? Nasıl yönetilmeli? – Conflicts of Interest Risk: Challenges, Impact, and Effective Management Strategies
 • Etik Kod nasıl yazılır, nasıl hayata geçer? – The Art & Science of Making a Code of Conduct Come to Life
 • Etik Raporlama nasıl yapılmalı? – Designing an Annual Ethics and Compliance Initiatives Report
 • Etik Programın etkinliğinin ölçüm araçları – Measuring Effectiveness: Practical Tools
 • Etik ve Uyum Programının Değerlendirmesi – Ethics Program Assessments: Driving Consistency
 • Etik ve Uyum Programının en zayıf noktalarının tespiti – “Tune at the Middle” – Addressing Your Compliance Program’s Weakest Link
 • Yolsuzlukla Mücadele Politikası – Advanced Anti-Corruption/Bribery Program Practice: Challenges, Trends and Effectively Managing Risk
 • Etik ve Uyum Programım ne kadar iyi, ve nasıl değerlendiririm? – How Good is My Compliance Program & How Do I Know?
 • Etik ve Uyum programının değerlendirmesi – Designing the Best Test – Emre Çolak
 • Yeni nesil teknolojilerle doğan risklerin yönetimi – Records and Information Management for the Next Generation: Emerging Risks and Effective Management
 • Etik kültürünün yaratılması ve pekinleştirilmesi – Building and Reinforcing an Ethics-Based Culture
 • İtaatten inanca – Moving from Obeying to Believing
 • Çalışanların şirket değerlerini benimsemesi – Equipping Employees to Voice Their Values
 • Çalışanların etik kültürünü benimsemesi ve iştirak etmesi – Keeping the Workforce Engaged
 • Uyum programının şirket içinde pazarlanması – The Medium is the Message: Marketing Compliance & Ethics to Your Workforce
 • İç soruşturmaları için en iyi yöntemler – Best Practices for Conducting Internal Research – Fikret Sebilcioğlu
 • Araştırma ve iç soruşturmalar nasıl yönetilmeli? – Investigations: Strategy and Conducting Interviews – Fikret Sebilcioğlu
 • Yüksek bürokrasiye rağmen uyum programı inşaa etmek – Running with Scissors: Building a Compliance Program in a Bureaucracy
 • Etik ve Uyum Programının değerlendirmesi ve programın etkisinin ve risklerinin ölçülmesi – Leveraging Ethics and Compliance Program Assessments to Enhance Program Effectiveness and Manage Risk
 • Gizlilik ve Bilgi Korunması: Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi – Global Privacy and Data Protection: Practical Risk Assessment and Governance
 • Missillemeyi önlemenin en sağlam 10 yolu – Ten Solid Ways to Prevent Retaliation
 • İşyerinde sosyal medya: Başarılı Uyum altyapıları ve Etkili Risk Yönetim metodları – Social Media in the Workplace: Successful Compliance Infrastructures and Effectively Managing Risk
 • Üçüncü taraflar risk değerlendirmesi – Third Party Risk-Based Anti-Bribery Due Diligence
 • Antitröst ve Rekabet Hukuku Riskleri – Global Antitrust & Competition Law Risk: The Real Challenges Facing Your Organization and Strategies for Effective Managemen
 • Devlet ihaleleri ve kamu ilişkileri: Zorlukları, Risk Yönetimi – Government Contracting and Relationships: Challenges, Opportunities, and Effective Management of Risk
 • FCPA çerçevesinde Türk şirketlerinin yükümlülükleri ve uymaları gereken kurallar – FCPA Compliance Risks in Emerging Markets
 • Gelişmekte olan pazarlarda etik risklerin yönetimi – Emerging Markets and Integrity Risk Management