Sizin ticari hacminizdeki şirketler karmaşık denetim ve uyum sistemleri kuracak kaynaklara sahip olmayabilirler. O halde, şirketinizi korumak için atabileceğiniz temel adımlar nelerdir? Başlangıç olarak, karşı karşıya olduğunuz riskleri anlamak için akılcı ve tutarlı bir yaklaşım göstermeniz yeterlidir.

 1. RİSKLERİN TESPİTİ VE ANALİZİ
 2. BİR DAVRANIŞ KODU OLUŞTURMA
 3. ÖNLEME/TESPİT ETME/YANIT VERME
 4. ÇALIŞANLARINIZ VE TEDARİKÇİLERİNİZİN EĞİTİMİ

Alarm veren durumlar

Bir iş durumunun yüksek bir risk ihtiva ettiği çok sayıda durum mevcuttur. Bu tehlike bölgelerine “kırmızı bayrak” adı veriyoruz.

Potansiyel kırmızı bayrakların tanımlanması şirketinizin, yolsuzluğun meydana gelebileceği zayıf bölgelerini tespit edebilmenize ve bir terslik olmadan şirketinizi koruyacak politikalar geliştirebilmenize yardımcı olur.

Elbette riskler sizin şirketinize özeldir. Ancak, bu kısımda size dikkat etmeniz gereken yüksek risk alanlarını ve bunlarla ilgili olarak ne tür önlemler alabileceğinizi anlatacağız. Aşağıdaki kutuda kırmızı bayraklara gerçek hayattan örnekler verilmiştir. Bunların bazıları sizin ve müşterinizin davranışlarıyla ilgiliyken bazıları da muameleyi kolaylaştıran aracılarla ilgilidir.

 • Müşteriniz veya bir aracı yüksek komisyonlar veya olağandışı tutarlarda ücretler talep ediyor
 • Siz ve müşteriniz arasında yazılı bir anlaşma veya sözleşme yok
 • Sözleşme sektör veya devlet standartlarına uygun değil
 • Teknik veya mali belgelerde eksikler var
 • Müşteriniz sözleşmeyi görüşmek ve ödemeyi almak için bir aracı tutuyor
 • Aracının bir kamu yetkilisiyle ilişkili personeli bulunuyor
 • Müşterinizi veya müşterinizin aracısını düzgün şekilde inceleme fırsatı bulamadınız
 • Müşteriniz veya aracısı bir offshore hesaba ödeme yapmak istiyor
 • Müşteriniz veya aracısı nakit ödeme yapmak istiyor