-Sivil Toplum Kuruluşları Açısından Bakıldığında

Sağlık ve eğitim gibi gerekli kaynaklara erişimin daha kolay sağlanması ve paranın rüşvet yerine sosyal projelere aktarılması ile daha iyi bir sosyal gelişimin sağlanması mümkün olabilmektedir. Malların ve hizmetlerin daha yüksek kalitede olmalarını ve kusurlu malların ve kazaların daha az olmasını sağlamaktadır. İşletmelere olan güvenin artmasını sağlamaktadır. Mevzuatın eşit ve istikrarlı olarak uygulanmasını sağlamaktadır. Daha…

-Müşteriler Açısından Bakıldığında Kolektif Eylem

  • İhale sürecinde rekabetin artmasını sağlamaktadır (bu sayede irtibatı iyi olan oyuncular değil en etkili oyuncular kazanmaktadır).
  • İtibar artışına neden olmaktadır.
  • Tedarikçi şirket hakkında karar verildikten sonra olası davaların önlenmesini sağlamaktadır.
  • Malların ve hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliklerine dayanarak iş ilişkilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

-İhaleye Katılan Şirketler Açısından Bakıldığında Kolektif Eylem

  • Eşit koşullarda seçilme şansının artmasını ve pazarlara girişin kolaylaşmasını sağlamaktadır.
  • Cezalardan ve idari yaptırımlardan koruma sağlamaktadır.
  • Önceden rüşvet olarak verilen masraftan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.
  • İtibarın artmasını sağlamaktadır.
  • Hem çalışanların hem de rakip şirketlerin etik ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktadır.

Kolektif Eylemin Avantajları

Genel olarak değerlendirildiğinde; Menfaat sahipleri yolsuzlukla mücadelede kolektif olarak işbirliği içerisinde hareket ettiğinden kolektif eylem, siyaset, ticaret ve toplumun büyük bir kısmından katılımcılarını bir araya getirerek toplumda işbirliği sağlanmasına olanak tanımaktadır. Kolektif eylemdeki nihai hedef, pazardaki tüm oyuncular için eşit ve dengeli pazar dinamikleri oluşturmak ve menfaat sahipleri için yolsuzluğa teşebbüs edilmesine son verilmesini sağlamaktır.…