-Özel Sektör Kuruluşlarında İstihdam Edilen Personele Yönelik Eğitimlerin Planlanması

Dürüstlük Mukavelesi ve Mevzuata Uyum Sözleşmeleri konularında verilecek olan eğitimler, temelde anlamın tüm bireylece yani çalışanlarca benimsenmesi timeline dayanır. Benimsenmesi ve önemine vakıf olunması konusu, kendiliğinden oluşabilecek bir bilinç düzeyine atıf değildir. Bu şekilde bir soyut içerikli yaklaşım sonuç vermeyecek olan bir başlık atma girişiminden fazlası olamazdı. Burada bir sosyal mühendislik konusu esas alınmakta ve…

Sürekli Eğitim ve Gelişim

İl odalarıyla yapılacak orta seminerler ve eğitim programlarıyla ulusal proje haline getirilecek “Mevzuata Uyum Mukaveleleri ile Özel Sektörün Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına Katkısı’nın artırılması” projesi ile etik risklerin yönetilmesi ve yolsuzlukla mücadele bilincinin tüm Türkiye özel sektör şirketlerine yayılması amaçlanmalıdır.